Aktiviteter i naturen

Förr levde de allra flesta på landet och mycket närmare naturen än vad vi gör idag. Naturen var ett skachildren-310223_1280 (1)fferi där det fanns kött, fisk och bär. Naturen var helt enkelt en energileverantör där man hämtade ved. En sorts byggvaruhandel fär det fanns virke till hus och redskap. Skogen och myrarna hade även foder till gårdarnas djur . Livet handlade till stor del om att använda skogen rikedomar. Barnen fick tidigt lära sig att vistas ute i skog och mark. Det var viktigt att lära sig att hitta bland skogens alla stigar. Många barn följde korna i skogen på dagarna och ledde dem hem på kvällen, då var man tvungen att hitta vägen.

Naturen som friskvård

woman-309511_1280Även om naturen inte är lika betydelsefull för dagens människor så inser allt fler hur avkopplande och fridsamt det är att vistas ute i naturen. Många kommuner och landsting använder idag naturen som en resurs för arbetslivsinriktade insatser, friskvård, rehabilitering och omsorg.

Välbefinnadet ökar när vi befinner oss ute i naturen. Ju längre människor besöker gröna miljöer, desto mindre känner de sig stressade, irriterade och utmattade. Ju längre bort från grönområdet du bor desto högre nivåer av stress har du sannolikt. Ju närmare människor har till naturmiljöer desto oftare söker de sig ut i naturen och tillbringar sin fritid där.

Sinnesupplevelser och lägre blodtryck

Naturen främjar hälsa och återhämtning. Våra stresshormoner sjunker, blodtrycket sänkt och stresstoleransen höjs. I naturen the-muscles-369784_1280laddar vi vår energi och vår mentala kapacitet. Samma återhämting som vi får ute i naturen kan vi även få genom att titta på naturen genom ett fönster, på bild eller målning. Naturen får oss också lugna och bidrar till positiva sinnesupplevelser. Lugn och ro hormonet oxytocin ökar och bidrar till vårt välbefinnade, fysiska avslappning och tillväxt. Samma hormon har även visat sig ha antidepressiva och ångestdämpande effekter. Tillståndet underlättar koncentration och inlärning.

Naturmiljöer stimulerar till sociala kontakter. Naturen stimulerar också till fysisk aktitivet vilket gör att vi tränar kondition, balans och motorik. Skelettet stärks, muskulaturen och rörligtheten bibehålls och övervikt motverkas. Det har visat sig att en kom
bination av fysiska aktiviteter och naturens avstressande effekter är särskilt fördelaktigt för människors hälsa och välbefinnade. Besök därför vår sköna natur när du kan och njut av allemansrätten som ger dig rätt att vandra, plocka bär och svamp samt göra upp en mysig lägereld nästan var du vill.

Innan du beger dig ut i naturen är det några saker att tänka på:gum_boots_by_stockopedia-d3ebnyv

Anpassa kläderna efter vädret. Det är trevligare att vistas ute i naturen när det är vackert väder, men det gamla talesättet ”det finns inga dåliga kläder bara dåligt väder”.

Någonting att dricka: Solen kan värma på rätt bra ute i naturen och du svettas ofta mer än du tror.

  • Stövlar: I vackert väder så behöver man kanske ta sig över en bäck eller våt myr.telescope-685174_1920
  • Sittunderlag: Framförallt om det är blött eller kallt.
  • Kikare: Skogens djur och fåglar är alla skygga, utom lavskrikan då.
  • Plastpåse: Bra att samla skräp i då naturen inte är någon soptunna.
  • tin-694913_1280Allemansrätten: Denna bör alla känna till som vistas i skogen.
  • Burk eller låda att samla saker i: De förstörs lätt i fickorna.