Allemansrätten

Allemansrätten är unik för Sverige. Vi tänker kanske inte så mycket på det men när vi går en promenad, paddlar kajak eller sitter på en sten så använder du dig av allemansrätten. Det är helt enkelt en unik möjlighet för dig att röra dig fritt i naturen. När vi vistas i naturen så behöver visa hänsyn mot både natur och djurliv samt respektera markägaren och andra besökare. Den gyllene regeln är: Inte störa- inte förstöra.

Det här gäller vid olika aktiviteter2000px-Human_outline.svg

Eldning. Du får göra upp eld i naturen under säkra förutsättningar. Lägerelden är mysig och berikar vårt friluftsliv, men den skapar också viss oro bland markägare. Därför är det alltid viktigt att välja en plats där elden inte sprider sig eller där den skadar mark och vegetation. Grus eller sandig mark är ett mycket lämpligt underlag. Jordig skogsmark, mossa och torvmark är mindre bra då det finns risk för att elden ska sprida sig. Undvik också att elda direkt på berghällar och större stenblock. De spricker sönder och såren läker aldrig. Du får ta pinnar och grenar på marken för att använda som ved, men du får däremot inte hugga ned träd eller såga ner buskar.

Jakt och fiske. Varken jakt eller fiske ingår i allmänsrätten, men de tillhör ändå våra vanligaste fritidssysselsättningar. För fiske krävs fiskekort och för jakt krävs jakt- och vapenlicens. Dock är fisket fritt i trout-159479_1280våra fyra största insjöar, Vänern, Vättern, Mälaren oc h Hjälmaren, men du får endast använda handredskap.

Plocka blommor, bär och svamp. Du får fritt plocka blommor, svamp och bär, men vissa växter är fridlysta och får inte plockas. Särskilda regler gäller även i naturskyddade områden. Tänk också på att plocka för husbehov och skövla inte naturen på alla blommor, bär och svamp – det är vår gemensamma egendom.

Tältning. Du får enligt allemansrätten tälta en natt utan att be markägaren om lov. Ska ni tälta ett större sällskap så måste ni fråga markägaren om lov först innan ni tältar eftersom risken för skador på mark och sanitära camping-309827_1280olägenheter är större.

Vandring och skidåkning. Du får vandra och åka skidor nästan överallt. Men det finns vissa undantag. Du får till exempel inte vandra över någons tomt eller gå över planteringar. Allemansrätten gäller ej heller på golfbanan.