Den svenska skogen

sveFå andra europeiska länder har så mycket skog som vi har i Sverige. Sverige har en total skogsmarksareal på drygt 28 miljoner hektar. Den mesta av den svenska skogen ingår i det barrskyddsområde som sträcker sig runt hela norra halvklotet.  Skogsnäringen har stor betydelse för den hållbara utvecklingen och de svenska skogstillgångarna utgör basen för den svenska skogsindustrin.

Vem äger SverigEs skogar?

Cirka hälften av Sveriges skogsmark ägs av privata enskilda skogsägare. En fjärdedel ägs av privata akitebolag. Resterande del ägs av staten och andra allmänna ägare. Största markägaren ägs av Sveaskog AB, vars ägare är staten. Oavsett ägare får vi dock alla vistas i skogen genom allemansrätten. Enda undantagen är egentligen militära skyddsområden och liknande.

En livsviktig resurspines-576574_1280

Skogen är en livsviktig resurs för alla växter och djur och för människors välstånd och hälsa. Skogen ger oss timmer genom skogsaverkning och trädfällning, förnybar råvara till papper och andra produkter samt ved för vårt enerigibehov. Men för många människor ligger skogens värde i att gå och promenera, plocka bär eller svamp eller jaga och njuta av skogslandskapet. Skogens ekosystem reglerar även klimatet, renar vattnet och bidra med naturlig skadedjursbekämpning.

Skogens som rekreationsområde

Som plats för rekreation och tankar är skogen oslagbar. För många människor är det ovärderligt att vara ute i skogen och kunna njuta av vacker natur, jaga, fiska, sporta eller plocka bär och svamp. Eller helt enkelt bara sitta på en sten och njuta av tystnaden. Skogen har halt enkelt en stort socialt värde. Värdet omfattar bland annat:

  • hiking-305739_1280Fritidsupplevelser, friluftsliv och turism
  • Estetiska värden
  • Lek, samvaro och sociala relationer
  • Intellektuell och andlig inspiration
  • Identitet och andlig inspiration
  • Hälsa, välbefinnade och en god livsmiljö
  • Identitet och kulturarv

Vad människor föredrar för skog varierar naturligtvis, men undersökningar visar att människor i allmänhet tilltalas av skogar som har en variation av struktur, trädslag och ålder. Man vill gärna ha en rolig skog att vandra i där det till viss del råder fri sikt och där man kan ta sig fram ganska obehindrat. De rena naturskogarna besöks inte lika ofta, säkerligen för att avståndet till tätbebyggelse här är större. Dock är det här man kan skåda de flesta djuren och växterna. Så ett besök i den riktiga urskogen är ändå att rekommendera.