Jakt och friluftsliv

Jakt är en stor hobby och ett stort fritidsintresse för många av oss svenskar. I Sverige finns cirka 300 000 jägare och antalet ökar gun-159053_1280lite för varje år som går. För en del är det själva spänningen med jakten som är det avgörande, för andra är det möjligheten att komma ut i naturen och njuta av fritiden som är viktigare än själva jaktmomentet. Oavsett skälet till att man jagar så har vi fantastiska jaktmarker här i Sverige. Vi kan bland annat jag älg, hjort, rådjur, räv, ripa och vildsvin. För att bara nämna några arter.

Olovlig jaktcourt-149843_1280

Jakten i Sverige regleras av lagar och föreskrifter. Trots det upplever många markägare ett problem med olovlig jakt. Vilt fälls olagligen på deras marker eller lösgående hundar stör viltet och orsakar tråkiga konsekvenser. Upplever du som markägare att det bedrivs olaglig jakt på dina marker så kan du hjälp av en jurist för att driva frågan om skadestånd. En lämplig jurist kan du hitta på Ekonomijuridik.se, där du också kan få flera offertförslag från olika jurister och advokater.

Jaktregler500px-Talk_page_rules_balloon.svg

Cirka hälften av marken i Sverige ägs av staten och större aktiebolag. Bolagen och statens markinnehav är störst i landets norra och mellersta delar. Merparten av dessa marker upprättlåts till enskilda personer eller jaktlag. Jakträttshavarna på olika fastigheter (marker) slutar sig ofta samman och bildar jaktliga enheter som omfatter större områden. En god samverkan är viktig inte minst för en god vård av älgstammen.

Sedan 1985 är det lag på att alla nya jägare måste avlägga jägarexamen. I jägarexamen ingår fem olika delar, både teoretiska och praktiska moment. Jägarexamen är ett måste för att få inneha jaktvapen. Jaktsäsongen varierar från djur till djur, men börjar formellt den 1 juli. Populärast av all jakt är älgjakten som startar i oktober. För många jägare är det den absoluta höjdpunkten på året och många sparar semesterdagar till dessa oktoberdagar då jakten pågår.