Nationalparker  

Sverige har många nationalparker och dessa utgörs av natursköna och unika miljöer som ger härliga naturupplevelser. Många av
dem är relativt lättillgängliga och har besöksmål, medan andra tyvärr inte har anpassats.

Varför har vi nationalparker?pond-310139_1280

Nationalpark är det starkast skydd ett område kan få. De ges endast till de finaste och mest värdefulla områden i det svenska landskapet. Skyddet är viktigt både för naturens egen skull och för människans behov av naturupplevelser. Genom skydd kan vi förhindra att värdefulla områden från att försvinna eller förstöras. Det är viktigt att bevara vårt gemensamma natur- och kulturarv. Arvet måste tas hand om på ett bra sätt så att det kan förvaltas av kommande generationer.  Nationalparkerna är vår gemensamma egendom och alla mark ägs av staten.

Skötseln av våra nationalparker går i första hand ut på att deras naturliga tillstånd ska bevaras. Naturen ska få vara som den är. Totalt har Sverige 29 nationalparker. Tillsammans speglar de Sveriges natur och ger skydd åt de sex olika landskapstyperna som är karaktäristiska och unika för Sverige.

Abisko nationalpark. Den 7700 hektar stora nationalparken ligger söder om Torneträsk, nära Kiruna. Här ligger den sköna Abiskodalen och det vackra och lättillgängliga fjället Njullá, som är känt för sin blomsterrikedom. Älven Abiskojåkka flyter genom dalgången och forsar fram genom en vacker ravin. Flera naturstiga såsom Kungsleden löper genom parken. Under sommaren belladonna-37593_1280har du möjlighet att se midnattsolen torna upp sig över fjällvärlden.

Blå Jungfrun. Mytomspunnen, isolerad och magnifik. Blå Jungfrun i Kalmarsund reser sig majestätiskt 86 meter över havet och bildar en fantastisk siluett. Redan på 1400-talet så omgavs ön av mytiska föreställningar om häxor och trolldom. Detta var folktrons verkliga Blåkulla. I den vackra ädellövsskogen växer en ymnig flora av sällsynta lavar.

Garphyttans nationalpark. Denna fantastiskt vackra park i Dalarna inringas av blåsippor, vitsippor, gullvivor och liljekonvaljer. Luften fylls av härliga dofter och av trastarnas glada sång. Naturen vårdas här enligt gamla traditioner. Parkens kulturhistoria och de blomsterrika ängarna är parkens främsta kännetecken. Nationalparken bildades redan 1909 och är såldes en av Sveriges äldsta nationalparker. Barrskogen får växa fritt och naturskogen är mycket spännande till sin karaktär med en mängd sällsynta växter och djur.

Norra Kvill. Norra Kvills nationalpark några mil nordöst om småländska Vimmerby kantas av omkullfallna stammar, väldiga stenblock och storväxta träd. Det gör området till en vildmark och det är mycket spännande att vandra bland mossbeklädda stenblock och trolska tjärnar. Från nationalparkens högsta berg har du en fantastisk utsikt och över de vackra omgivningarna.

Sarek. Sareks nationalområde utgörs av 2000 meter höga fjäll och nästan 100 glaciärer. Här är naturen vild och storslagen med spruce-311280_1280djupa dalgångar och vilt forsade vatten. Vid detta högalpina område har samerna levt och verkat sedan urminnes tider. Sarek är helt enkelt en del av vårt vilda världsarv.

Skuleskogen. Storslagna utsikter över hav, skogar och och vackra insjöar. Skuleskogen ligger mitt i natursköna Höga kusten i Ångermanland. Här ser man tydligt att Sverige än gång för länge sedan har rest sig ur havet. Skuleskogens nationalpark är helt enkelt ett monumentalt område där höga berg, gammal skog och havskust förenenas i ett stycke svensk natur som saknar motstycke.

Tiveden. Mitt mellan Vänern och Vättern så ligger denna intressanta park med Sydsveriges vildaste skogar och kaotiska blockmarker med upp till 10 meter höga klippblock. Här finns även många spännande grottor och ett flertal vildmarkssjöar. Skogen här har fått stå ostörd genom åren och sådana här skogsområden är mycket ovanliga i södra Sverige.